It-minister Anna-Karin Hatt har presenterat en digital agenda för Sverige med den stolta titeln "It i människans tjänst". Redan när Hatt fick titeln it-minister väcktes förhoppningar om att hon skulle komma på vad som behöver göras på it-området och anslå medel för att genomföra it-satsningarna.

De som närde sådana förhoppningar är säkert besvikna.

De hade säkert velat ha något som liknar en it-propostion, typ den som kom för sex år sedan. De kommer att förbli besvikna, för det kommer aldrig mer någon it-proposition.

Att ta fram en samlad it-proposition är lika lönlöst som att försöka få grepp på Big Bang. I synnerhet nu när årets nobelpristagare i fysik har visat att hastigheten på universums expansion hela tiden ökar.

Det Anna-Karin Hatt nu presenterar är i stället en lägesbeskrivning av vad som, på den här nivån, har gjorts och vad som är på gång.

Den digitala agendan är en bra och praktisk orientering för den som är intresserad av it-frågor på den här nivån. Efter den sista it-propositionen har den intresserade var hänvisad till ett ganska komplicerat sökande i regeringens budgetproposition. När man vet hur landet ligger när det gäller lagar, myndigheter och vilken minister som äger vilken fråga så har Hatt gjort en riktigt bra navigering och undvikit många grynnor.

En konkret nyhet är att inrätta en Digitaliseringskommission, som ska ligga under Näringsdepartementet. Därmed får ministern två it-delegationer, eftersom e-delegationen redan tidigare flyttats över till näringsdepartementet, under sin hatt. Formuleringen att Digitaliseringskommissionen "ska definiera nödvändiga nyckelindikatorer, som löpande kan följas upp och som är av betydelse för måluppfyllelsen" är väl inte bara att veva. Tvärtom, det låter vettigt. Även när målet är det högtflygande: "Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter".

Arbetet med den digitala agendan har varit ovanligt öppet och mängder av representanter för det civila samhället har bjudits in. Inte så konstigt eftersom det endast är verksamheterna som kan formulera hur it kan bli ett verktyg för verksamhetsutveckling. Det gäller inte minst vård, skola och omsorg.

Om det dessutom sitter en lyhörd minister på näringsdepartementet, så kan det bli riktigt bra.