Wikipedia är inte känt för att blanda sig politiken i enskilda länder, men nu får sig Italien en ordentlig känga. Protestaktionen består i att dölja hela den italienska versionen av sajten. Åtgärden är en protest mot en ny italiensk lag som säger att alla webbsajter är tvingade att publicera korrigeringar, inom 48 timmar, av innehåll som uppfattats som kränkande mot exempelvis privatpersoner.

"Sidan du vill komma till finns fortfarande och är bara dold, men risken är att snart kommer vi att tvingas att ta bort den", skriver Wikipedia på ett meddelande på den italienska delen av sajten.

Den föreslagna regeln debatterades i parlamentet i veckan. Den tvingar onlinepublikationer att lägga ut korrigeringar inom 48 timmar efter att de har fått officiella uppmaningar att göra detta. I annat fall löper de risk att tvingas böta upp till 12 000 euro, upp till 80 000 kronor.

Enligt förslaget måste webbsajter publicera en korrigering, oavsett vilken typ av innehåll det handlar om, ifall detta begärs av någon som riskerar att skadas av publiceringen. Regeln har redan fått hårt kritik från aktivister och bedömare, både i Italien och utomlands. De anser att det fria ordet är hotat. Framför allt är de kritiska emot att lagen kan användas för att skydda landets minst sagt kontroversiella premiärminister Silvio Berlusconi.

Kritikerna riktar sig framför allt mot det märkliga i att webbsajterna tvingas korrigera uppgifter utan någon form av granskning.
– Dessvärre så kräver lagen inte någon utvärdering av påståenden om felaktigheter från en opartisk domare. Blotta åsikten hos en person som anser sig ha blivit skadad är allt som krävs, för att tvinga fram en korrigering av vilken webbsajt som helst.

Alla som uppfattar sig ha blivit kränkta av innehåll på bloggar, onlinetidningar och framför allt på Wikipedia kan direkt tvinga fram en korrigering, i syfte att undanröja kritiskt eller oangenämt innehåll.
– Och det gäller oavsett hur sanningsenlig den information är, som döms ut som stötande, liksom dess källor, uppger Wikipedia.

Fakta

Kravet i den föreslagna nya lagen är att alla fel som någon utomstående part anser är kränkande, måste korrigeras på uppmaning av den personen.
Publiceringen av korrigeringen måste sker på den aktuella webbplatsen, vilket enligt Wikipedia innebär en oacceptabel inskränkning i friheten på nätet till "en punkt som förvrider de principer som hela onlinecyklopedin bygger på", uppger Wikipedia.
Förutom italienska och engelska versioner av uttalandena, så har dessa publicerats på spanska och franska. På ett annat ställe på Wikipedia ombeds användarna att skriva under en protetslista mot lagen, för att rädda friheten på nätet.