Samsung trappar upp med nya domstolstvister gentemot ärkerivalen Apple. Enligt Samsung bryter Apple mot ett antal 3g-relaterade patent i sina senaste smarttelefoner.Företaget planerar att försöka få till stånd domstolsutlåtanden i domstolar i Milano och Paris, med syfte att stoppa försäljningen av Iphone 4S.

Smarttelefonen lanserades under tisdagen och Samsungs senaste rättsliga åtgärder kan sätta käppar i hjulet för Apples planer att börja sälja telefonerna den 14 oktober i Frankrike och den 28 oktober i Italien. Samsung anser bland annat att Apple bryter mot två av företagets wdcma-patent för 3g-mobiler

Vidare planerar Samsung att utöka kraven på domstolsutlåtanden även i andra länder, efter att ha utvärderat situationen, uppger företaget. Apple befinner sig i därmed i fullt domstolskrig i minst 23 länder i Asien, Europa och Nordamerika.

"Apple har fortsatt att uppenbart överträda våra immateriella rättigheter och åka snålskjuts på vår teknologi. Vi kommer följaktligen att hålla fast vid att skydda vår immateriella egendom. Samsung planerar också att begära tillfälliga förelägganden i övriga länder efter ytterligare granskning", framhåller Samsung i ett pressutskick.