På torsdagen lade it-minister Anna-Karin Hatt (C) fram Sveriges nya it-politiska strategi, den digitala agendan. Agendan är ett 58 sidor långt dokument med sammanfattningar av pågående arbete, utmaningar inför framtiden och vissa planerade åtgärder inom en lång rad områden. Den ger snarare en tänkt riktning än pekar med hela handen. It-ministern är nöjd.

– Det viktigaste är att vi nu har en samlad it-politisk strategi med ett gemensamt mål som andra kan ställa sig bakom, säger Anna-Karin Hatt till Computer Sweden.

"Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter." Så lyder Sveriges nya it-politiska mål.

– Vi ser hur Sverige placerar sig i topp i flera viktiga mätningar och det är otroligt viktigt att vi fortsätter att vara duktiga, för jobben och tillväxten och för att det är bättre för samhället, säger Anna-Karin Hatt.

Agendan identifierar fyra övergripande strategiska områden: "lätt och säkert att använda", "tjänster som skapar nytta", "det behövs infrastruktur", samt "it:s roll för samhällsutvecklingen". Inom vart och ett av dessa finns en rad delområden, som behandlar allt från digitalt innanförskap, digital kompetens och entreprenörsskap till vården, skolan, kulturen, demokratin och friheten på nätet.

Någon konkret handlingsplan finns dock inte. Den ska tas fram av en nyinrättad digitaliseringskommission, som även får i uppdrag att kontinuerligt analysera utvecklingen och lämna förslag på åtgärder.

Kommissionen får en liknande roll för den övergripande it-politiken
som e-delegationen har, och fortsätter att ha, för e-förvaltningen. Hur kommissionen ska utformas är ännu inte klart.

– Men arbetsformen är väldigt hands-on. Jag har redan mitt digitaliseringsråd, så det är inte den visionära funktionen kommissionen ska ha, säger Anna-Karin Hatt.

Några särskilda pengar satsas inte för den digitala agendan. De olika åtgärder som ska genomföras ska göras ute på myndigheterna och hamnar därför på respektive departements budget.

Vilka förväntningar har du på mottagandet?

– Jag förväntar mig att alla är måna om hur de kan bidra för att uppfylla mål och ambitioner. Det finns redan ett 40-tal företag och organisationer som är beredda att stå bakom det it-politiska målet. Ska det bli något av detta är det viktigaste hur man omsätter det till konkreta handlingar.

Du har fått ett blytungt tillskott till din portfölj i form av energifrågorna. Vilken plats kommer finnas för it-frågorna i portföljen?

– Jämfört med tidigare har jag ju inte längre regionfrågorna. Det är klart att för mig blir det en tyngre portfölj men jag tycker det är bra att it delar utrymme med andra frågor som är viktiga för samhället. Både it- och energifrågorna är viktiga för Sverige, säger it- och energiministern.

Fakta

Här är ett antal punkter som tas upp i den nya it-politiska strategin:

  • Alla i arbetsför ålder ska ha god digital kompetens.
  • Tillgänglighet till och användbarhet av offentliga e-tjänster ska öka.
  • Användning av it och internet ska präglas av säkerhetsmedvetande och tillit.
  • Elever och lärare bör ha tillgång till moderna lärverktyg och varje elev ska efter grundskolan kunna använda modern teknik.
  • Myndigheter ska använda dnssec och ipv6 senast 2013.
  • It ska bidra till ett miljöanpassat samhälle.
  • Jämställdheten inom it-området ska öka kraftigt.
  • Sverige ska verka för att mänskliga rättigheter respekteras på internet.
  • Principen om internetleverantörers ansvarsfrihet för internettrafikens innehåll betonas.
  • Förutsättningarna för att få tillgång till kreativt innehåll på internet bör förbättras samtidigt som upphovsrätten värnas.