I nuläget är databastjänsten Google Cloud SQL tillgänglig i en begränsad betaversion. Det innebär att Google handplockar utvecklare som får testa den. Priser är inte klara.

Det går att importera och exportera data från och till lokala installationer av MySQL, och det finns ett administrationsverktyg.

– Det här är en viktig lansering. Relationsdatabaser används mycket mer av utvecklare än key-value-databaser som Big Table. Avsaknaden av en relationsdatabas har varit en stor nackdel för App Engine, säger John Rymer, analytiker på Forrester Research.