Bygget av det beryktade datacentret i Luleå har redan påbörjats.

NCC har fått en order av Pinnacle Sweden, som med största sannolikhet företräder Facebook, att bereda marken på Porsön i Luleå för ett datacenterbygge.

Luleå kommun har redan påbörjat avverkning av skog i området och NCCs markarbete är nästa steg i datacenterbygget. NCC betalas 30 miljoner kronor för arbetet.

I somras seglade Östersund upp som en trolig kandidat till att få datacentret efter att en privatperson i Luleå överklagat bygget till miljööverdomstolen. Anledningen var att området tangerar ett känsligt naturområde och enligt mannen borde då andra regler gälla. Bland annat ville han skydda den sällsynta tretåiga hackspetten som lever i området.

För tre veckor sedan avslogs hans överklagan och därmed kunde Luleå kamma hem avtalet för datacentret på 28 000 kvadratmeter.