– Min bedömning är att det allra mesta som Datainspektionen slår ned på när det gäller Salems användning av Google Apps är frågor som går att åtgärda i avtalen med molnleverantören, säger Daniel Melin, it-upphandlare på Kammarkollegiet.

Nyligen kom Datainspektionen, DI, med sitt vägledande beslut om myndigheternas satsningar på molntjänster är förenliga med personuppgiftslagen, pul.

DI riktar frän kritik mot bland andra Salems kommun och deras användning av molntjänsten Google Apps. Enligt DI bryter kommunens avtal med Google på flera punkter mot lagen.

Samtidigt har Kammarkollegiet dragit i gång planeringen av den första ramavtalsupphandlingen någonsin av molntjänster för myndigheter. Det som ska upphandlas är molnbaserade kontorsstödstjänster som används via webbläsare.

Kammarkollegiets beslut att trots allt gå vidare med sina molnupphandlingsplaner har föregåtts av muntliga kontakter där Datainspektionen har utvecklat vissa punkter i sin granskning av Salems Googleavtal.

– Ett spöke i detaljerna var att Datainspektionens beslut kunde tolkas som att e-post som innehåller integritetskänslig information alltid måste vara krypterad. Det skulle i så fall ha varit problematiskt eftersom ingen kan leverera en sådan krypterad e-postlösning i en webbläsare i dag.

– Men DI har nu rätat ut frågetecknen på den punkten och klargjort att deras beslut inte ska tolkas så, säger Daniel Melin.

Fakta

Den ramavtalsupphandling som Kammarkollegiet planerar gäller kontorsstöd.

Det som ska ingå i moln-tjänsten är kontorsapplikationer för e-post, kalender, kontaktdatabas. Plus de grundläggande delarna i ett officepaket: ordbehandling, kalkyl och presentation.

Allt ska levereras i en webbläsare.