Sedan CS i somras skrev att stora affärssystem får låga betyg i användarvänlighet har många reagerat. Svenska programföretaget Inobiz teknikchef och grundare Kurt Svensson tycker att det inte borde behöva vara så svårt.

– När jag hörde det tänkte jag att det här är ju trivialt. Vi har hållit på med agil utveckling i minst tio år, säger han.

Företaget gör integrationsprodukter för bland annat affärsystem. I grunden gör deras produkter att två olika system kan prata med varandra. Det kan utnyttjas både inom och mellan företag.

Inobiz har länge lyssnat noga på sina kunder. Kurt Svensson berättar att mindre funktioner snabbt läggs in i systemet. Som exempel berättar han att man nyligen hade en kund som efterfrågade att systemet skulle klara av ett filformat som finns inom finanssektorn. Funktionaliteten kunde läggas till på tio arbetsdagar.

Inobiz konsultpartner säljer in och installerar systemet hos kunderna. Det är sedan konsultbolagen som har direktkontakten med kunderna och för vidare vad som behöver ändras till företaget, ofta genom direkta kanaler som mejl. Men när det gäller större ändringar framför konsultbolagen sin återkoppling via webbverktyg som Inobiz förser dem med.

– I vårt partnersystem finns en flik för förslag på funktioner, och den tittar vi alltid på inför varje ny version, säger Kurt Svensson.

Enligt den nytillsatta vd:n Ulf Kjellberg bygger Inobiz förmåga att snabbt komma ut med förändringar på att utvecklarna lyssnar på kunden. Och mycket på teknikchefen personligen.

– Kurt Svensson har en naturlig känsla för agil utveckling, säger Ulf Kjellberg.

Ulf Kjellberg anser att det är tydligt att det är användarvänligheten som har hållit kvar kunderna, eftersom ingen kund under Inobiz 15-åriga historia har lämnat dem för att de inte varit nöjda. Det har i stället berott på orsaker som att de blivit uppköpta eller beslut på koncernnivå.

Fakta

  1. Studera artiklar och böcker om agil utveckling. Ju mer du kan, desto enklare är det anpassa sig.
  2. Lyssna inte bara på en enskild förslagsställare – lyssna på så många som möjligt.
  3. Att lyssna för mycket på kundernas förslag till lösning är inte alltid optimalt. Försök i stället förstå vad kunden egentligen behöver – det är inte alltid det han eller hon föreslår.