– Det finns en enorm övertro på metoder därute. Just nu är det lean som ska frälsa oss alla, säger managementveteranen Hans G Karlsson, som driver företaget Förändringsakademin. Han fortsätter:

– Metoderna skulle få effekt om vi också vågade arbeta med attityder och beteenden.

Tillsammans med affärssystemsexperten Kurt Östman på CTO Consulting, som ligger bakom det affärssystemet Ciro Connections, har han ett nytt projekt ihop.

Ett företag är på gång som ska kombinera Kurt Östmans ledningssystem Ciro Connections med Hans G Karlssons ledningsmetod Dia – Den ideala arbetsplatsen.

Gränssnittet är webbaserat och fungerar bäst med Internet Explorer. Systemet kan installeras på egna servrar eller köpas som en molntjänst.

Det går ut på att följa mallar enligt en viss modell och att fylla i värden i systemet, tilldela ansvariga personer och upprätta projekt- och tidsplaner.

Resultatet är ett webb- och molnbaserat system som ska användas av företagsledningar för att genomdriva tydliga mål i en organisation. De kallar det själva ett verksamhetsutvecklingssystem, eller ”ett annorlunda affärssystem”.

– Företag har i perioder prövat strukturfascister och positivitetskonsulter för att få bättre fart. Inget har fungerat riktigt bra.

– Jag har varit konsult i 25 år och problemet är att inget företag som jag har varit inne på har varit målstyrt, även om de själva har trott det. De har övergripande mål enligt boken, men misslyckas när de ska bryta ned målen i arbetsuppgifter, säger Hans G Karlsson.

Han gör analogin med att säga att målet är att det ska vara ”välstädat”. Det väldigt otydligt, eftersom ”välstädat” kan definieras på så många olika sätt, fråga bara en tonåring. ”Rent och i ordning” skulle vara en bättre målformulering.

På liknande sätt kanske målet ”nöjda kunder” är för otydligt, åtminstone om företaget inte lyckas bryta ned det i mer lätthanterliga och mätbara delmål.

Enligt de båda herrarna ska det nya systemet innebära lösningen. Rätt använt förstås.

Företaget har ännu inget namn, grundarna kallar det för närvarande Dia AB. Systemet innebär konkret att Diametoden och de processer som här innefattas är implementerade i Ciro Connections.

Fem personer arbetar med det i Uppsala Science Park och systemet är utvecklat med Microsofts Dotnetplattform med C#, ActiveX och Silverlight.

Fakta

Det formligen kokar i Innovations-Sverige och massor av spännande tekniklösningar dyker upp över hela landet. I en artikelserie berättar vi om några av de hetaste utmanarna. Tidigare artiklar i serien hittar du på webben.

Dia ABs produkt kan beskrivas som ett slags affärssystem riktat till företagets ledning. Det är webbaserat och har funktioner för dokumentation av processer och aktiviteter, dokumenthantering, revisionshantering och projektplanering. Fokus ligger på processer för styrelsen, vd:n och ledningsgruppen. Syftet är att få till stånd en varaktig utveckling av företaget och hela personalen.

Arbetsnamnet på det nya företaget är Dia AB och det ägs till hälften var av Hans G Karlsson och Kurt Östman. Kontoret ligger i Uppsala Science Park.

Systemet bygger på CTO Consultings affärssystem Ciro Connections. Det har fem kunder, störst är Uppsala kommun, och 1 500 sålda licenser. Metoden Dia är utvecklad av Hans G Karslsson, vars företag heter Förändringsakademin.

CTO Consulting omsatte 1 miljon kronor 2010 (800 000 2009 och 600 000 2008). Förändringsakademin omsatte 138 000 kronor 2010 (1,1 miljoner 2009 och 1,3 miljoner 2008).