It sväller och blir allt viktigare på företagen. Det sätter it-chefen i en ny position. Denne blir som en centralt placerad dirigent, som sätter upp tydliga regler.

Forskaren Johan Magnusson på Handelshögskolan i Göteborg ser just nu ett par tydliga tekniktrender som medför nya krav på it-chefen.

Gemensamma tjänstearkitekturer kan fungera som grunden och affärsenheterna kan välja paket som efter behov.

– It-cheferna måste kunna styra helheten utan att ha totalkontroll, exempelvis genom att definiera de underliggande arkitekturerna men inte bestämma exakt vilket kundvårdssystem slutanvändarna ska ha.

Hyrtjänster och moln är den andra stora trenden. Den medför lätt en decentralisering för beslutsordningen. För it-chefen gäller det då att se till att det finns spelregler, så att delarna och helheten passar ihop.

– Om it ska agera innovationspartner måste styrningen acceptera decentraliserade initiativ utan att släppa kontrollen helt. Det är lätt att välja en lösning som passar affärsenheterna, men ska den fungera ihop med hela företaget måste det ske mer av ett samspel mellan affärsenheter och it-avdelning, säger Johan Magnussson.

Enligt honom är den långsiktiga trenden att it blir så allomfattande att it-avdelningens uppgift inte blir att agera helhetsleverantör. Uppgiften blir i stället att se till att det finns en långsiktig styrning på it-investeringarna.

– It-chefen måste bli bättre på att sätta principer. De måste både innefatta en central infrastruktur och samtidigt ge frihet för affärsenheterna att inom vissa ramar välja mellan olika investeringar i it.