Möjligen kan trögheten för ipv6 att slå igenom hänföras till att många ropat ”varg” i åratal. Men ropen har varit relevanta och de sista stora adressblocken delades ut till de fem regionala organisationerna, RIR, i början av året.

Några av konsekvenserna när RIR delat ut de sista adresserna (i Asien rapporteras de vara slut, i Europa väntas de ta slut inom några månader):

  • Det blir svårt att starta nya internetleverantörer – konkurrensen blir lidande.
  • Befintliga leverantörer får svårt att ta in nya kunder.
  • Vid behov att att få fler adresser finns helt enkelt inga.
  • Vid behov att ansluta fler än en leverantör kan lösningen bli onödigt komplicerad.

Fakta

Om syftet med att uppgradera till ipv6 är möjligheten att kommunicera är syftet med dnssec att kommunikationen ska ske säkrare.

Dnssec gör internets katalogtjänst dns säkrare genom att distribition av nycklar, signaturer och certifikat sker krypterat. Det försvårar manipulation av namnuppslagningar, exempelvis förfalskningar av webbplatser.