Hans förlag ger ut 305 tryckta tidningar i 85 länder, och fler ska det bli. Pat McGovern - som bland annat äger Computer Sweden - har inte blivit global förläggare genom att göra som alla andra. Hans filosofi för företagsledning går stick i stäv mot populära managementfilosofier:

- Den tid som vi skulle lägga ned på att kolla vad våra dotterbolag i olika länder gör, och som dotterbolagen skulle lägga ned på att kolla vad de olika publikationerna gör, kan vi i stället ägna åt att tala med våra kunder - läsarna. Vi ger dem fria tyglar - det är de som känner kunderna. Vi erbjuder dem hjälp om de behöver det.

Tidningar försvinner
Pat McGovern, grundare och ägare av International Data Group, IDG, är i Stockholm för att diskutera webbpublicering med de europeiska förlagscheferna. Han har länge sagt att den tryckta pressen kommer att överleva, precis som tidningarna har överlevt radio och tv. Men nu är slutsatsen att pengarna finns på webben, och att vissa typer av tryckta tidningar försvinner:

- Våra läsare läser nyheter på webben tre timmar i veckan, men de ägnar bara en timme åt tidningar. Annonsintäkterna ökar med 35-40 procent om året på webben, men bara med fem procent om året i press. Annonsörerna är intresserade av att kunna rikta annonseringen till vissa kundkategorier, och det kan de göra på webben. Dessutom kommer en stor del av annonspengarna på webben från företagens försäljningsbudget, inte från annonsbudgeten som i pressen.

- Totalt kommer 25 procent av våra intäkter från webbannonsering, men 2008 tror jag det är 50 procent eller mer.

Dessutom får man behålla mer av pengarna. Tryckta tidningar har en marginal på tio procent, eftersom man måste betala tryck och porto. Webbpublikationer har en marginal på 50 procent.

Men hur får man läsarna att betala för webbpublikationer?

- Det är en utmaning. Många har försökt att få läsarna att betala för webbmaterial, men det går inte.

- Men man kan stänga av sektioner med högt ekonomiskt värde. Det mesta får vara gratis, men rapporter och undersökningar måste kunderna betala för. Det som kanske är mest lovande är att kunderna får betala för att få materialet skickat till mobiltelefonen. Folk är vana att betala för mobiltelefoni.

- Om jag startade en nyhetstidning eller produkttidning i dag skulle jag börja direkt med en webbplats. Men en publikation för entusiaster, till exempel för musiker, skulle jag fortfarande göra i tryck.

Enda förlag i Kina
Sedan 1979 ger IDG ut tidningar i Kina. IDG är det enda icke-kinesiska förlag som får göra det, vilket har lett till att IDG i Kina, förutom datatidningar, ger ut tidningar som Cosmopolitan och Esquire.

- Vi startar en ny tidning i Kina varannan vecka. De är fulla med annonser. I USA har Cosmopolitan hundra sidor annonser, i Kina är det 250 sidor. Och i USA makuleras två tredjedelar av tidningarna som ställs ut i kioskerna, i Kina säljer vi varenda tidning.

Jämsides med förlagsverksamheten i Kina har IDG ett riskkapitalbolag i Kina. Det har kritiserats - blir det inte en intressekonflikt?

- Vi har aldrig sagt åt journalisterna att skriva positivt on IDG Venture. Dessutom vet jag hur journalister är. Säger man åt dem att skriva något positivt om ett företag så gör de tvärtom.