Efter att först ha skjutits upp ser gruppköpstjänsten Groupons börsintroduktion nu ut att vara på gång. Men ambitionerna har sänkts. När Groupon de närmaste dagarna ska träffa investerare för att locka dem att köpa aktier är värderingen på företaget 12 miljarder dollar - långt under de uppåt 20 miljarder dollar Groupon tidigare värderats till. Det skriver Wall Street Journal och hänvisar till källor med insyn i processen.

Förändringen beror dels på läget i ekonomin i stort, men också på att myndigheterna tvingat Groupon att ändra sin udda bokföringsmodell - där företagets stora marknadsföringskostnader inte räknades som kostnader alls.

Erbjudandet till investerarna gäller bara 10 procent av Groupons aktier, vilket enligt Wall Street Journals källor beror på att man hoppas kunna sälja fler aktier till ett högre pris senare. Ytterligare ett skäl är att befintliga aktieägare i Groupon hellre sitter på sina aktier än säljer till det nya låga priset.

Att bara sälja en liten del av aktierna vid börsintroduktionen är inte helt ovanligt. Så gjorde till exempel Linkedin, som bjöd ut 9 procent av aktierna till marknaden. Linkedin-aktien steg med 109 procent vid introduktionen.

Groupon omsatte 688 miljoner dollar under första kvartalet i år och gjorde en förlust på 204 miljoner dollar, att jämföra med en omsättning på 59 miljoner dollar och en förlust på 27 miljoner dollar ett år tidigare.