Mycket av fokuset kring Net Entertainment, som utvecklar spel och mjukvara åt onlinekasinon, har de senaste åren kretsat kring den italienska marknaden. Öppnandet av en reglerad marknad för kasinospel online har varit på gång länge i Italien, men processen har dragit ut ordentligt på tiden.

När den italienska marknaden i somras öppnades blev glädjen kortvarig för Net Entertainments aktieägare.

Bara några veckor efter beskedet meddelade först vd:n Johan Öhman att han lämnar sin post och ytterligare en månad senare lämnade även finanschefen Bertil Jungmar bolaget. Någon bra förklaring till avhoppen har inte presenterats.

Net Entertainment är precis som spelbolaget Betsson en avknoppning från Cherry. Det sistnämnda bolaget delades i tre separata bolag 2007 och Net Entertainment sattes på börsen. Bolaget har ända sedan starten vuxit snabbt och lönsamheten har varit mycket stark.

Bland Net Entertainments kunder återfinns de flesta stora och kända spelföretagen i Europa. Av bolagets intäkter förra året kom 60 procent från så kallade slot-spel, spelautomater.

Den stora övervikten för slots är central när det gäller den nu öppnade italienska marknaden. Just slot-spel är ännu inte tillåtna och driftstarten av dem väntas inte ske förrän någon gång under första halvåret nästa år.

Med tanke på alla förseningar som föregick sommarens spelstart i Italien är dock den prognosen vidhäftad med stor osäkerhet.

Net Entertainment bör kunna omsätta cirka 415 miljoner kronor i år och med en rörelsemarginal i nivå med vad bolaget presterar för tillfället så landar vinsten per aktie på 2,70 kronor.

Om den italienska slots-marknaden kommer i gång som beräknat bör det innebära ett lyft för Net Entertainment.

Med en omsättning på drygt 530 miljoner kronor bör vinsten per aktie kunna landa på cirka 4,15 kronor. Med de prognoserna, som innehåller ett stort mått av osäkerhet, uppgår p/e-talen för Net Entertainment till 21,8 i år och 14,2 för nästa år.

Utan en permanent lösning på vd-stolen, med en ny finanschef på väg in och med ett frågetecken kring mycket av nästa års vinsttillväxt blir ett köp i Net Entertainment i dag en chansning.

Långsiktigt ser dock utsikterna fortsatt ljusa ut för bolaget, som har stabila finanser, en relativt konjunkturokänslig verksamhet och goda tillväxtutsikter på flera marknader. Bedömningen är att nedsidan är begränsad i aktien.

Fakta

Aktie: Net Entertainment.

Vd:
Björn Krantz (t f).

Omsättning 2010: 368,3 miljoner kronor.

Rörelseresultat 2010: 136,4 miljoner.

Börsvärde: 2 314 miljoner.

Råd:
Köp. Risken är relativt hög men verksamheten är konjunkturokänslig, bolaget stabilt och på längre sikt är tillväxtutsikterna för hela spelbranschen på nätet fortsatt goda.