I maj föreslog EU-kommissionen att tullmyndigheterna skulle få rätt att utnyttja databasinformation för att skydda upphovsrättsinnehavare. Förslaget lades fram till EUs integritetsväktare Edps, European Data Protection Supervisor. Därifrån kommer nu hård kritik.

Edps biträdande chef Giovanni Buttarelli fördömer starkt planerna på en central databas. EU-kommissionen måste förklara vem som ska driva den föreslagna databasen, med personuppgifter om misstänkta brottslingar, och hur uppgifterna ska användas.

Dessutom riskerar databasen att rättsligt sett hamna på djupt vatten, vilket gör förslaget mycket oroväckande, fastslår Edps i uttalandet.

– Personliga data över individer, med namn, adresser och andra kontaktuppgifter, samt information om misstänkta brott, ska enligt förslaget kunna utbytas mellan kommissionen och medlemsstaterna och lagras under okänd tid i databasen, trots att det inte finns någon juridisk text där individer kan styrka lagligheten i sådana åtgärder, uppger Edps.

EU-kommissionen måste nu förklara vem som ska få tillgång till databasen, samt vem som ska hantera den, hur länge data ska lagras och bearbetas, liksom hur databasen vara uppbyggd, både tekniskt och funktionsmässigt. Dessutom krävs tydliga begränsningar hur länge data ska få lagras.

Misstänkta upphovsrättsbrottslingar har rätt att få information från myndigheter som lagrar uppgifter om dem och varför det sker, fastslår Edps.