Utskotten i Stockholms läns landsting sammanträder en gång i månaden. Mötena kräver en stor mängd handlingar och i vissa ett mycket omfattande bakgrundsmaterial.

Ibland krävs flera versioner av handlingarna som måste skickas ut om och om igen.

I ett pilotprojekt ska de som jobbar administrativt med mötena kunna skicka ut underlag digitalt i stället för via post till de berörda politikerna.

– Plattorna kommer att spara en stor mängd papper. Ibland kan det vara nästan en decimeter papper som går ut med posten till varje ledamot, säger Elisabeth Levander, kanslichef på Stockholms läns landsting.

– Det är framför allt politiker och vissa anställda som ska få plattor. Då kan vi skicka ut underlag som de i vanliga fall får via papper inför ett sammanträde elektroniskt i stället.

Just nu arbetar landstinget med att få ut plattorna till de anställda som jobbar administrativt med sammanträdena, för att kunna reda ut hur man enklast går till väga för att få ut dokumenten till politikerna. Målet är att projektet ska vara i gång i slutet av året, kring november eller december.

Eftersom politikerna ofta är med i flera utskott och sitter i flera sammanträden per månad kommer plattorna till användning vid flera tillfällen. Landstinget hoppas också att politikerna enklare ska kunna navigera mellan olika underlag tack vare sina det nya verktyget.

En annan förhoppning är att kunna använda tekniken på närliggande områden.

– Om det fungerar bra vill vi sprida det till ett större forum. I ett utskott sitter ungefär nio ledamöter, men om det fungerar bra vill få det till landstingsfullmäktige. Där sitter det 149 ledamöter, säger Elisabeth Levander.