För 9 995 kronor säljer Avidus 250 000 svenska e-postadresser till den som vill köpa. Adressernas ägare har inte tillfrågats, varför det här handlar om ren spam. När vi kontaktar Avidus vd, Christian Lärka, vill han inte svara på frågor.

I USA är adressförsäljning inte ovanligt, men i Sverige finns bara ett fåtal fall. Spamexperten Cleas Tullbrink fick ett mejl med ett nästan identiskt erbjudande i januari.

- Antalet adresser har växt med 50 000 och priset har sänkts med 30 procent sedan dess, säger han.

Det går att köpa adresser av amerikanska företag och sälja vidare.

Ett annat sätt är att bygga upp egna adressregister. Ett av Avidus bolag, Fastighetsakuten, erbjuder besökare att tävla om biobiljetter om de fyller i vänners e-postadresser. Ju fler adresser som fylls i, desto större är chansen att vinna. Ett annat sätt är att låta en robot skanna webbplatser för att samla adresser.

Snart obrukbara
Om någon köper mejladresserna blir de ganska snart obrukbara eftersom de flesta internetoperatörer är emot spamning. Ett företag som börjar med massutskick skulle ganska snart bli avstängt.

Det är inte olagligt att skicka spam i Sverige. Den som inte vill ha utskick har rätt att slippa genom att i efterhand säga nej till fler mejl. I oktober 2003 blir det emellertid inte längre tillåtet att skicka mejl, om inte adressaten på förhand tackat ja. Då blir den typ av verksamhet som Avidus bedriver olaglig.

Redan i dag är det diskutabelt om Avidus håller sig inom lagens gräns. De mejl företaget skickat ut innehåller varken adressuppgifter eller fullständigt namn på avsändaren. Enligt Eva Debels, jurist på Konsumentverket, finns det ett informationskrav i distansavtalslagen som säger att att bland annat namn och adress ska uppges.

Fakta

  • Sverige ligger i dag efter andra europeiska länder, som Norge och Danmark, när det gäller lagar som förhindrar spamning. Ett EU-direktiv kräver att lagstiftningen ändras.
  • Den 25 oktober 2003 kommer den nya lagen, som rör behandling av personuppgifter i samband med elektronisk kommunikation. Där föreskrivs ett samtyckeskrav för att e-postreklam ska få skickas.