Wordfeud är ett populärt Alfapetliknande spel för smarta telefoner. Den ordlista som används har under hösten varit mycket omtvistad. Många spelare gillar Den stora svenska ordlistan, som bland annat godkänner börjningar av ord. Alfapetpuritanerna hatar den och anser att Svenska Akademiens ordlista, SAOL, ska användas.

Efter förhandlingar mellan Svenska Akademien och Wordfeuds skapare Håkon Bertheussen står det nu klart att SAOL blir ordspelets rättesnöre från och med nu.

Beslutet meddelas av Akademiens kanslisamordnare Odd Zschiedrich. Det skulle underlätta för många spelare om även hans namn godkändes i Wordfeud.