– Konferensen som anordnas imorgon är på Sidas initiativ. En del av deras bistånd går till särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet. I det ingår det som kallas nätaktivism. Sida har tagit hjälp av Juliagruppen för att sätta ihop konferensen och prata om hur man ska använda tekniska verktyg och strategier på ett vettigt sätt.

Vilka kommer att delta?
– Det kommer runt 200 personer med varierande bakgrund. Personer som är centrala i sina delar av rörelserna, nätaktivister från Europa och USA, människorättsaktivister som jobbat med de politiska förändringarna i Mellanöstern och representanter för svenska organisationer som arbetar med de här frågorna.

Varför är den här konferensen viktig?
– Den är viktig just nu eftersom vi befinner oss i en tid där biståndsarbete måste börja föras på olika sätt. Det senaste året har vi sett politiska skeenden som har med internet att göra, där Nordafrika är ett tydligt exempel.

Vad är din roll?
– Juliagruppen jobbar för ett öppet internet och har ett gott nätverk vad gäller nätaktivism och de grupper som använder nätaktivism överlag. Dessutom sitter jag i biståndsministerns expertpanel för digital demokratisering och e-bistånd. Jag har bistått med att sätta ihop gästlistan med talare och gäster.

Var det svårt att få hit folk?
– Nej. De som kommer är duktiga på det de gör och berättar gärna om det. Däremot ät kretsarna ibland svårtillgängliga och det är bland annat är det därför jag blivit inkopplad, jag har varit vägen in. Det är inte första gången en sådan här konferens anordnas, de flesta som är med känner varandra och har träffats förut. Men kombinationen nätaktivism och Mellanöstern är unik och det är vi väldigt nöjda med.