Det säger Facebooks datacenterchef Tom Furlong till CS i en kort paus under dagens intensiva besök på plats i Luleå.

Det nya datacentret i Luleå kommer i huvudsak pumpa ut data till europeiska Facebook-användare.

– Detta blir vårt första datacenter utanför USA. Centret i Luleå kommer att bli ungefär lika stort som våra två amerikanska anläggningar.

Luleåcentret blir cirka 28 000 kvadratmeter stort med väldigt många servrar. Det blir väldigt likt i storlek med vårt befintliga datacenter i North Carolina, säger Tom Furlong.

Furlong vill inte berätta hur mycket det nya datacentret kostar Facebook, men medger att regeringens investeringsbidrag på 100 miljoner kronor haft betydelse för beslutet att etablera centret i Sverige.

– Det har varit en faktor. Regeringar i många länder använder ju den här typen incitament för att dra till sig sådana här investeringar, säger Tom Furlong.

Planerar Facebook fler nya datacenter utöver det i Luleå?
– Det där är frågor som vi utvärderar kontinuerligt. När det gäller Luleåanläggningen så finns möjligheterna till framtida expansion inbyggt från början. Vi kan bygga ut upp till tre hallar på platsen. I takt med att Facebook fortsätter att expandera i framtiden kan vi fatta beslut om bygga kapaciteten i ytterligare i Luleå.

250 personer kommer att jobba med bygga datacentret i Luleå under de kommande 18 månaderna.

– När det gäller permanant driftpersonal i själva anläggningen tror vi att det kommer att handla om någonstans mellan 30-50 personer, säger Tom Furlong.