Sedan Microsoft presenterade Windows 8 har förespråkare för Linux oroat sig över det nya startprogrammet uefi. Det är en ny version av bios, som kräver att bios signeras med en nyckel. Syftet är höjd säkerhet redan när datorn slås på.

Microsoft försäkrar att funktionen inte ska förhindra installation av andra operativsystem. Men Free Software Foundation, FSF, är skeptiskt och bedriver en webbkampanj för att stoppa tekniken.

Anders Lindbäck, vice ordförande för Svenska Linuxföreningen, är oroad. Han pekar på risken för hårdvaruspärrar i datorerna.

– Hårdvarutillverkarna borde utveckla stödet för uefi på ett sätt som möjliggör att andra operativsystem än Windows 8 kan köras.

Han betonar att spärrarna även kan förhindra installation av äldre Windowsversioner.

Magnus Lindkvist, säkerhetsansvarig på Microsoft i Sverige, vill tona ner kritiken och påpekar att det inte finns något hinder för pc-leverantörerna att stänga av secure boot.

Fakta

Basic input-output system, bios, är datorns startprogram. Det kontrollerar att datorns delar fungerar och läser in operativsystemet i datorns arbetsminne. Den betydligt snabbare efterföljaren heter unified extensible firmware interface, uefi.