Polisens nya mobila utredningsstöd, kallat Pust, har fått stor uppmärksamhet i medierna. Under året har flera tusen poliser i hela landet fått tillgång till det nya it-stödet, som låter poliserna klara av enklare ärenden redan i polisbilen. I juni var it-stödet i drift vid samtliga polismyndigheter i landet.

Projektet har pågått sedan 2009 och har hittills kostat över 100 miljoner kronor. Enligt nuvarande färdplan ska systemet, som är byggt med öppen källkod, fortsätta att byggas på med en mängd funktioner och vara helt färdigt i slutet av 2013.

Nu kan Computer Sweden avslöja att Polisen har långt gångna planer på att skrota hela systemet och börja om från början. Bakgrunden är att myndigheten i våras beslutade att systemet Siebel, från amerikanska Oracle, ska vara polisens standardplattform.

Siebel har under året börjat testköras på myndigheten, genom att två enklare system förts över till plattformen. Testerna har dock inte slutförts och anses av kritiska röster inom Polisen som misslyckade.

Trots detta har Polisen alltså planerat för att ersätta utredningsstödet Pust med Oracles lösning. En förstudierapport som arbetats fram, och som CS tagit del av, kommer till slutsatsen att bytet inte bara går att göra, utan bör genomföras snarast.

Som projektledare för arbetet med förstudien har Polisen anlitat en konsult från leverantören Oracle. Konsulten har förutom att vara projektledare även skrivit den första versionen av förstudierapporten.

Bytet motiveras i rapporten med att det skulle sänka kostnaderna för polisen, initialt med 40 miljoner kronor och i framtiden halverade utvecklings- och driftskostnader. Omkring 75 miljoner kronor skulle det kosta att bygga hela systemet på Siebel, enligt Oraclekonsulten, som ger polisens it-ledning rådet att ”snabbt identifiera en motivering för återinvesteringen”. Konsulten skriver också att det nya projektet bör kvalitetssäkras genom ”aktiv och djup involvering från Oracle, med ledande/kontrollerande roller” under hela projektet.

Planerna har väckt stark intern kritik. Såväl polisens it-arkitektgrupp som utredningsstödets projektgrupp har lagt fram inlagor som sågar förstudierapporten på en rad punkter (se sidoartikel). Bland annat döms de ekonomiska beräkningarna ut som undermåliga. Förstudien kritiseras också för att inte ta hänsyn till verksamhetens behov.

Pust ska ersätta två olika äldre system som används av poliserna i dag. Under en övergångsperiod körs Pust nu parallellt med de två gamla systemen. Om it-stödet byggs upp igen, på Siebel-plattformen, kommer poliserna på fältet att behöva arbeta i fyra olika system samtidigt.

Fakta

Polisens mobila utredningsstöd, Pust, byggs i Java med MySQL och JBoss i botten. Systemet används sedan i juni 2011 skarpt i hela landet. Fullt utbyggt ska systemet hantera 30 000 användare och två miljoner utredningar per år.

Pust-projektet har inte varit utan problem. Enligt Riksrevisionen låg projektet 20 miljoner kronor över budget redan i mars i år, och det har blivit försenat med runt tre månader.

Orsakerna är enligt Riksrevisionen att man underskattat komplexiteten i utvecklingsarbetet och att man tvingats göra anpassningar för att nå acceptans inom poliskåren.

FÖRSTUDIEN: 61 procent av systemet kan ersättas rakt av med Siebel, vilket innebär 40 procent lägre kostnader. Besparingen blir initialt 45 miljoner kronor.

KRITIKERNA:
Siffrorna bygger på antaganden och saknar underlag. Konsekvensen kan bli ”en starkt kostnadsdrivande effekt”.

FÖRSTUDIEN: Avvecklingen av de gamla systemen kommer att ske inom den förväntade tidsramen och är klart vid utgången av 2014.

KRITIKERNA:
Utgången av 2014 är ett år senare än planen för Pust.

FÖRSTUDIEN:
Testprojekten där systemen för vapenärenden och delgivning ersatts med Siebel har ”genomgående fått positiva reaktioner” och ”visat att full funktionalitet kan uppnås”.

KRITIKERNA: Testprojekten fick avbrytas och kunde ej produktionssättas. Siebel är därmed helt oprövad.

FÖRSTUDIEN: Minskad egenutveckling leder till kraftigt reducerade utvecklingsresurser.

KRITIKERNA
: Ett Siebelprojekt föreslås ha ett team på 20–25 personer. Nuvarande Pust-projekt sysselsätter 25 personer.

FÖRSTUDIEN: Implementation av Pust på Siebel medför ”substantiella nyttor”.

KRITIKERNA:
En omskrivning av Pust på Siebel innebär en ”mycket hög risknivå”.