De inblandade verkar inte vara överens om vad som ska beslutas. De är oense om tolkningen av förslaget. De tolkar begreppen helt olika.

Och de verkar inte heller tro att motståndaren har ärligt uppsåt.

Nu ska frågan tillbaka till EU-kommissionen för att omarbetas.

Det lär inte bli en lätt uppgift. Å ena sidan måste rätten till patent på teknisk innovation slås fast.

Patent är en viktig institution i samhället – däri har givetvis företag som Ericsson, Volvo och dess paraplyorganisation Svenskt Näringsliv rätt.

Å andra sidan får det inte leda till att företag kan låsa in innovativa affärsmodeller eller rena mjukvarulösningar.

Öppen källkodsrörelsens farhågor måste också tas på allvar och dess invändningar måste tas i beaktande när EU-kommissionen gör omstart.

Det är en utopi att storföretagen och öppen källkodsrörelsen enas.

Men kommissionens arbete måste syfta till att ställa utom allt rimligt tvivel att patent på mjukvara inte blir verklighet.

Tror du det blir patent på mjukvara? Diskutera på computersweden.se/arkiv/debatt.asp