EUs högsta organ på konkurrensområdet drar igång en preliminär granskning av den koreanska smarttelefontillverkaren Samsung, på grund av dess användning av patent för att stoppa försäljningen av Apples produkter.

Granskningen är goda nyheter för Apple, som har trängts hårt av patenttvisten mot Samsung, med stämningar i båda riktningar. Samsung har stämt Apple i fem EU-länder för patentintrång i bland annat sina 3g-patent. EU-kommissionen ska nu granska om Samsung följer de så kallade Frand-villkoren, för rättvisa och icke-diskriminerande licensvillkor.

Frand-villkoren gör det möjligt för företag att utveckla öppna standarder för exempelvis 3g-nätverk, där flera leverantörer kan dela på information och tekniker. Leverantörer som arbetar med utveckling av exempelvis nya standarder måste göra relevanta patent illgängliga enligt Frand-villkoren, om den aktuella tekniken är avgörande för standarden. Så är fallet inom projektet 3GPP, 3g Partnership Project, som utvecklar standarder för 3g-näverk. Både Samsung och Apple är medlemmar där.

Samsung stämde Apple som en hämnd för påstådd plagiering av den koreanska tillverkarens produkter. Apple anser att Samsung inte begränsat sig till rättsliga motargument, utan även har startat en aggressiv, global kampanj mot Apple för att tvinga företaget att avstå från att använda Samsungs patent.

Samsung kommenterar granskningen med att företaget har fått en begäran om information från EU-kommissionen och avser att samarbeta fullt ut. Företaget noterar att granskningen nu är i ett inledande läge och att EU-kommissionen inte har bestämt sig för om den ska ta ärendet vidare.

Fakta

  • EU-komissionen startar en inledande granskning mot Samsung, där information begärs in från berörda parter.
  • En sådan begäran är standard och utmynnar i ett beslut om en eventuell fullskalig granskning.
  • En sådan sker ifall EU-kommissionen finner bevis för att ett företag har brutit mot EUs konkurrenslagar.
  • Om EU-kommissionen kommer fram till att Samsung bryter mot konkurrenslagarna, kan den exempelvis tvinga företaget att lägga ned sina rättstvister med Apple i Europa, något som även kan få återverkningar på rättsvister i andra länder.
  • EU-kommissionen kan även utdöma böter.