Var tredje anställd tycker att det är genom att utföra själva arbetsuppgifterna som de lär sig som allra mest i arbetslivet. Bara knappt två av tio anser att kurser och utbildningar har stor betydelse för den professionella utvecklingen.

– Vi människor lär oss genom det vi gör, genom att göra fel och göra om. Så det är faktiskt när vi jobbar som vi lär oss bäst. En viktig komponent är att man också förstår hur det egna arbetet bidrar till företagets utveckling, säger Elisabeth Sköld, chef för Consultus i Stockholm som sysslar med kompetensutveckling och lärande inom organisationer.

De företag som lyckas bäst med att få de anställda att utvecklas i det dagliga jobbet är de som är engagerade i lärandefrågor. Kunskapsspridning måste bli en strategisk fråga. Chefer måste ge rätt förutsättningar, våga delta och agera som förebilder för att medarbetarna ska lära sig så mycket som möjligt i sitt dagliga arbete, påpekar hon.

– För att de anställda ska kunna lära sig gäller det att företaget har ett öppet klimat och visar att det är okej att göra fel bara vi lär oss något på vägen.

För att maximera kunskapsspridningen mellan medarbetarna, gäller det att försöka få ihop olika sammansättningar av personer i varje projekt. Det måste också finnas förutsättningar inom företaget för lärande och tid för reflektion. Ofta pratar man om en mognadsgrad hos en arbetsgivare för att bedöma hur bra de är på att få de egna anställda att lära sig i vardagen, förklarar Elisabeth Sköld.

– De absolut sämsta är företag som skickar anställda på kurs som belöning för att de gjort något bra och inte för att de ska utvecklas. Sådana företag tillåter sällan att du gör något annorlunda än tidigare, trots att du lärt dig nya saker.

Det är inte bara arbetsgivaren som måste ha rätt inställning, även medarbetarna måste ta sitt ansvar.

– Var inte för bekväm. Hitta andra sätt att lösa saker på, och med nya personer.

Reflektera också över vad som är bra, vad som kan göras bättre och vad andra kan lära sig av det du gör. Glöm inte heller att bygga nätverk och använda dig av dem.

För den som tror att bästa sättet att behålla sitt värde på företaget är att inte dela med sig av det man kan, höjer Elisabeth Sköld ett varningens finger.

– Det är genom att dela med dig som du blir som mest värdefull för arbetsgivaren.

Fakta

Det här lär jag mig mest av i arbetslivet:
Arbetsuppgifterna i sig 33%
Kollegor 29%
Byte av arbetsuppgifter 24%
Kurser och utbildningar 18%
Arbete i tillfälliga projekt 18%
Kunder 17%
Leverantörer 8%
Seminarier/konferenser 8%
Mentorskap 8%
Planerade nätverksmöten 5%
Mässor 4%

Källa: ”Organisera för lärande och konkurrenskraft”, Unionen

  • Dela med dig så blir du mer värdefull för arbetsgivaren. Var generös med såväl misstag, erfarenheter och kunskap.
  • Hitta på nya sätt att lösa saker och involvera personer du inte jobbat med tidigare.
  • Sätt upp mål som du vill uppnå, men tänk på att ha en flexibel ram för hur du ska uppnå dem. På så sätt blir du mer motiverad.
  • Var nyfiken, prata med många människor och fastna inte i det du blev anställd för. Tänk på att introduktionskursen ofta ger bra kontaktvägar.
  • För att de anställda ska kunna lära sig gäller det att man har ett öppet klimat och inte kväser den som gör fel. Rädda människor gör inga underverk.
  • Frågan om kunskapsspridning måste bli en strategisk ledningsfråga. Företaget måste förstå vad det innebär och engagera sig i lärandefrågor.
  • Mixa de anställda i olika konstellationer inför varje projekt.
  • Cheferna måste föregå med gott exempel.