Siffran 1 är nödvändig för datortekniken. Så länge teknikerna bara hade nollor att jobba med hände ingenting.

Jag skojar förstås. Datorer arbetar med ettor och nollor. Ettan räknas som trivial. Det är nollan som räknas som en genialisk uppfinning. Lite orättvist.

Vem som uppfann nollan vet vi inte, men det skedde troligen i Indien. Det som vi kallar för arabiska siffror, alltså de vanliga siffrorna 1-9 och 0, kom först från Indien.

Vi vet inte heller vem som uppfann ettan.

Att räkna med bara ettor och nollor är inte heller trivialt. Ju äldre siffersystemen är, desto krångligare är de. Förenkling är svårt. Nu har vi bara tio siffror, men med dem kan vi skriva hur stora heltal som helst. Försök göra det med romerska siffror.

Med bara ettor och nollor blir det ännu mer förenklat, fast talen tar förstås mer plats.

Leibniz, den tyske filosofen, brukar få äran av att ha föreslagit det binära talsystemet. Han ansåg att matematiska samband syntes tydligt när man skrev med bara ettor och nollor. Leibniz hade också konstruerat en avancerad räknemaskin som klarade alla fyra räknesätten.

Men han var inte först. Flera europeiska matematiker, bland annat Blaise Pascal (som också konstruerade en räknemaskin), hade experimenterat med binära tal. Och Leibniz själv fick idén från Kina.

Kejsaren Fu Xi, som lär ha levt för femtusen år sedan, får i kinesisk tradition äran av många uppfinningar. En av dem är binär notation. Leibniz kallade kejsaren för Fuhy.

Men binär notation använder ju nollor. Kan man räkna med bara ettor?

Jodå. Alla mekaniska räknemaskiner, från Pascal och Leibniz till de sista räknesnurrorna från Addo-X, räknade med bara ettor. De matade kugghjul framåt, ett steg i taget. När det var dags för 10 eller ett annat tal som slutade på noll så hakade en tagg fast i nästa kugghjul och matade fram det ett steg. Det hela skulle vara fullt begripligt för en grekisk eller romersk matematiker som aldrig hade hört talas om talet noll.

Grekerna konstruerade förresten en avancerad räknemaskin, Antikythera-mekanismen, som upptäcktes i ett skeppsvrak för, händelsevis, 111 år sedan.

Nu sägs det att världen går under i dag klockan 11.11. Men det är Greenwichtid, så du har en timme på dig.