Den 28 oktober avslöjade Computer Sweden att Polisen tänker skrota sitt nya mobila utredningsstöd, Pust, och bygga om det på Oracles plattform Siebel. Pust har hittillskostat omkring 100 miljoner kronor.

Nu har justitieminister Beatrice Ask (M) kommenterat saken. Det gjorde hon i förra veckan i ett skriftligt svar till riksdagledamoten Roger Haddad (FP) som ställt frågan hur justitieministen ser på resurshanteringen.

Beatrice Ask går helt på polisledningens linje. Enligt justitieministern handlar det om "vissa tekniska förändringar" i it-stödet och att det görs för att minska kostnaderna på sikt.

"Målsättningen är att öka utvecklingstakten och samtidigt sänka utvecklingskostnaderna framöver", skriver Beatrice Ask i sitt svar.

"Det är nödvändigt för att få ned kostnaderna för drift och förvaltning för it-verksamheten. Om inte polisen lyckas med det kommer de totala kostnaderna för gamla och nya system och it-stöd att öka på bekostnad av fortsatt utveckling", skriver justitieministern som anser att förändringen "måste göras".

"Polisen ansvarar själv för sina it-strategiska beslut och jag ser inte vare sig anledning eller möjlighet att agera i frågan", avslutar Beatrice Ask.

Bytet av Pustplattformen, som byggts på öppen källkod, till standardplattformen Siebel från Oracle har väckt våldsam intern kritik hos Polisen. CS kunde också avslöja att en konsult från Oracle var projektledare för förstudien som tog fram underlaget för bytet.