Den 22 september 2010 skickar Jonathan Heiliger, dåvarande teknisk chef på Facebook, ett mejl till statssekreterare Jöran Hägglund på näringsdepartementet. Bilagt finns en detaljerad beskrivning av Project Gold, kodnamnet för Facebooks planer på ett datacenter i Europa.

Placeringen av centret står mellan två länder, varav Sverige är det ena, och nu undrar det amerikanska företaget hur mycket pengar den svenska regeringen kan tänka sig att bidra med till projektet.

Storleken på stödet är nämligen avgörande för valet av etableringsland. Drygt tre veckor senare, den 15 oktober, svarar regeringen: 30 miljoner kronor.

Facebook tycker att den summan är för låg. I ett personligt samtal med dåvarande näringsminister Maud Olofsson gör Jonathan Heiliger klart att Facebook förväntat sig en större summa – mellan 87 och 140 miljoner kronor.

Regeringen bestämmer då att Facebook ska bjudas in till förhandlingar på Rosenbad.

Inför mötet, som hålls den 2 december, har regeringen tre punkter på agendan: Att visa regeringens stora intresse för investeringen, att visa fördelarna med Sverige – och att erbjuda Facebook ett högre investeringsstöd.

På mötet deltar Maud Olofsson, statssekreteraren Catharina Håkansson-Boman, tre tjänstemän från näringsdepartementet och Invest Sweden samt fyra representanter för Facebook. Alla fyra är amerikaner – Facebooks svenska kontor har hållits utanför under hela processen.

Efter mötet meddelar regeringen att den nu överväger att ge Project Gold ett investeringsstöd i storleksordningen 100 miljoner kronor. Statssekreteraren Catharina Håkansson-Boman skickar ett friarbrev till Facebook där Sveriges fördelar som it-land återigen lyfts fram.

”På samma sätt som Sverige blivit framgångsrikt inom popmusik tack vare ett brett musikutbildningssystem verkar det som att den svenska akademiska kulturen är effektiv för att föda fram kreativa idéer i it-sektorn”, skriver statssekreteraren och tillägger att regeringen gärna ser ett svenskt samarbete med Facebook även om datacentret uteblir.

Den 16 februari i år ringer regeringens förhandlare, ämnesrådet Hans G Pettersson, till Facebooks fastighetsjurist Ham Southworth och informerar att regeringen nu bestämt sig för att bidra med omkring 105 miljoner kronor till Project Gold.

Ytterligare 25 miljoner kronor kan sedan komma ifråga när bygget av datahall nummer två startar, men det måste förhandlas då.

Sedan: tystnad.

Till den 27 april då ett dokument märkt ”Trade secret – confidential” dyker upp på näringsdepartementet. Titeln: ”Project Gold – Application for Business Support”.

Facebook har bestämt sig. Det blir Sverige.

Fakta

Regionalt investeringsstöd är ett statligt bidrag med syftet att främja regional tillväxt. Stöd får lämnas till företag i särskilda stödområden i samband med investeringar i till exempel byggnader och maskiner. Hur bidragen får utformas styrs av EUs statsstödsregler.