En av fem svenskar anser att internet bidrar till att hjälpa människor att påverka regeringen. Det visar Punkt SEs rapport Svenskarna och internet 2011 som släpptes på onsdagsmorgonen. För fyra år sedan var andelen som ansåg att internet hjälper människor att påverka regeringen under 10 procent.

I dag anser var tredje person att nätet gör det lättare att förstå politik. För fyra år sedan svarade bara var femte person ja på samma fråga.

Men trots att siffrorna ökar är alltså en majoritet av svenskarna fortfarande skeptiska till att internet kan leda till fördjupad demokrati.

Överlag anses tv vara det viktigaste mediet för svenskarna vad gäller informationsinhämtning, visar undersökningen. Bland yngre upp till 25 år är internet den viktigaste källan till information. Samtidigt tappar radions värde som informationskälla enligt de yngre målgrupperna i undersökningen.

Fakta

Andel ja-svar i undersökningen (föregående års resultat inom parentes)

  • Människor kommer att få lättare att påverka regeringen: 21% (9%)
  • Människor kommer att få lättare att förstå politik: 31% (18%)
  • Myndigheterna bryr sig mer om vad människor tycker: 18% (9%)
  • Människor kommer att få mer politisk makt: 16% (10%)

Källa: Punkt SEs rapport Svenskarna och internet 2011