Internetanvändandet kryper ner i åldrarna - men är ännu inte så vanligt hos barn i krypande ålder.

2004 var nioårsåldern den vanligaste då barn började använda internet. 2008 var snittåldern fem år, och förra året låg den strax under fyra år.

I år använder så många som varannan treåring internet, åtminstone ibland. Det framgår av Punkt SEs rapport Svenskarna och internet 2011.

Bland skolbarn har ökningen av internetanvändare stannat av eftersom nästan alla är bekanta med internet. Bland förskolebarnen ökar dock spridningen fortfarande. De vanligaste datorsysslorna för små barn är enkla spel som inte kräver att man kan läsa.

Spelandet fortsätter även upp i åldrarna. Enligt rapporten spelar 40 procent i åldersgruppen 12 till 15 datorspel dagligen. Unga flickor är dock mer intresserade av bloggar och sociala nätverk än av spel.

I de äldsta åldersgrupperna ser det sämre ut med internetanvändandet. Bara en av fyra som är 75 år och äldre använder internet varje dag.

I samma åldersgrupp saknar 60 procent tillgång till internet och 75 procent är inte dagliga internetanvändare.