Allt sedan Facebook beslutade att bygga en gigantisk datahall i Luleå har intresset för företagets tekniska lösningar ökat.

Det är ett skäl till att representanter för företaget fanns på plats på konferensen som Datacenter Dynamics arrangerade i Stockholm under tisdagen.

Paul Hsu och Daniel Lee är båda tekniker på Facebooks projekt för datahallen och berättar om den teknik som ska användas i Luleå. Här framkommer det att Facebook redan kommit långt med att sänka strömförbrukningen i flera av de hallar som ställts upp i USA men att man ser extra fördelar med den svenska hallen.

Facebooks tekniker har luskat ut att Luleå inte drabbats av något större strömavbrott på 40 år och att regionen har särdeles god infrastruktur kring strömförsöjning.

– Det innebär att vi kan minska antalet dieselaggregat med 70 procent och behöver därmed inte heller hålla oss med lika stora bränsletankar som på annat håll, säger Paul Hsu.

En annan intressant detalj är att Facebook valt bort servrar från de etablerade leverantörerna och i ställer bygger eget. Det sker inom projektet Open Compute där man visserligen använder moderkort och processorer från företag som Intel och AMD men sedan själva sätter ihop komponenterna. De mätningar som man gjort i de amerikanska datahallarna visar att man kunnat sänka kostnaden för servrar och drift med 24 procent samtidigt som prestandan kunnat öka med 38 procent.

På frågan om varför man valt att satsa i Sverige svarar Paul Hsu att man behöver en europeisk anläggning för att servra kunderna på denna kontinent och att Luleå var det bästa valet med tanke på möjligheten att utnyttja det kalla klimatet för att kyla datahallarna.

Under Facebooks teknikgenomgång sitter Anders Granberg, vd på The Node Pole och Matz Engman, vd på Luleå Näringsliv längst fram i lokalen och ser lyckliga ut.

– Det här kommer att innebära ett lyft för hela regionen säger Matz Engman och får medhåll från Anders Granberg vars bolag hoppas på att kunna dra till sig liknande investeringar från annat håll.

Även Anders Berglund, vd för Fortlax Datacenter i Piteå tror sig höra till vinnarna när Facebook nu etablerar sig i grannkommunen Luleå.

– Vår förhoppning är att det får samma effekt som när Ikea etablerar sig på en ort, alltså att det ska dra till sig en mängd andra aktörer. Vi har redan fått förfrågningar från företag på kontinenten som är intresserade av att lagra data hos oss, säger Anders Berglund.

Fakta

Facebooks satsning i Luleå omfattar tre serverhallar om 28 000 kvadratmeter vardera. Den första ska vara i drift om ett år och hela anläggningen klar 2014.
Alla servrar och övriga komponenter byggs enligt den modell som kallas Open Compute Project. Det innebär att Facebook kan utforma servrarna efter eget huvud. De är tjockare jämfört med standardservrar (1U) och får därmed plats för mer effektiva fläktar. Därtill har de en konstruktion där de kan servas utan verktyg.
Förebilden för Luleåhallen kommer från den nyöppnade anläggningen i Prineville, Oregon där man uppnått rankningen 1,07 för power usage effectiveness (pue), att jämföra med genomsnittet på 1,5 pue.