Det har aldrig funnits fler fildelare i Sverige än 2011.

Omkring 60 procent av svenskarna lyssnar och laddar ner musik via internet, visar Punkt SEs rapport Svenskarna och Internet 2011. Var femte person, 21 procent, fildelar upphovsrättsskyddat material via Bittorrent, Pirate Bay eller liknande. Det mest aktiva gruppen fildelare finns bland 16-25 åringar.

I den åldersgruppen är det betydligt vanligare att män fildelar, 69 procent, jämfört med kvinnor, 38 procent. Inom samma åldersgrupp använder nio av tio Spotify för att lyssna på musik.

Undersökningen visar också att fildelare gärna betalar för den musik de lyssnar på. Var tredje fildelare av upphovsrättsskyddat material betalar även för musiktjänster som Spotify.

– Det verkar finnas en betalningsvilja hos fildelarna, säger Janne Elvelid som är projektledare för rapporten.

Andelen som betalar för enstaka nedladdade låtar, till exempel via Itunes, snarare än för streamingtjänster är större bland fildelare än bland dem som inte fildelar. Det skiljer inte alls mellan fildelare och icke-fildelare i hur ofta de köper cd-skivor.

Är resultatet överraskande?

– Den här gruppen av användare är avancerade och är tidigt ute och testar flera tjänster. De använder internet till många saker så det är inte överraskande att de använder både lagliga tjänster och illegal fildelning, säger han.

– Vi har inte tittat på fildelning i detalj så vi vet inte om man slutar att fildela upphovsrättsskyddad musik till fördel för Spotify och andra lagliga alternativ, säger Janne Elvelid.

Han berättar vidare att internetanvändandet har ökat mer än vad fildelningen har gjort.
– Man kunde tänkt sig en högre ökning av fildelning om det skulle följt utvecklingen för internetanvändandet, säger han.

Fakta

Undersökningen har gjorts med hjälp av intervjuer med 2 537 personer i åldern 16 - 99 år. 51 procent män och 49 procent kvinnor.

Rapporten visar också att:

• En av fem svenskar anser att internet bidrar till att hjälpa människor att påverka regeringen.

• Var tredje person tror att internet gör det lättare att förstå politik.

• Hälften av alla treåringar har surfat på internet. 2004 var nybörjarnivån 9 år.

• I de yngre åldersgrupperna är internet viktigaste informationskällan.

• Bara en av fyra som är 75 år och äldre använder internet varje dag.

• I samma åldersgrupp saknar 60 procent tillgång till internet.