Mobiloperativsystemet Android stod tredje kvartalet för 52,5 procent av alla sålda smarttelefoner. Försäljningen av Androidlurar ökade från 20,5 miljoner tredje kvartalet 2010, till 60,5 miljoner tredje kvartalet 2011. Totalt såldes 115 miljoner smarttelefoner, en ökning med 42 procent, visar färska siffror från Gartner.

– Ökningstakten gick ned något jämfört med andra kvartalet, beroende på den ekonomiska situationen och att konsumenter väntar in nya modeller, däribland Iphone 4S, säger Gartners analytiker Roberta Cozza, till IDG News. 

Samsung blev marknadsetta på smarttelefoner för första gången, med 24 miljoner sålda smarttelefoner, tre gånger så många som tredje kvartalet förra året. Nokias mobiloperativsystem Symbian stod för endast 16,9 procent av alla smarttelefoner tredje kvartalet 2011, långt från de 36,3 procent som operativsystemet hade tredje kvartalet 2010.

Både Apple och Rim tappade andelar. Enligt Roberta Cozza är Apples en konsekvens av att kunderna väntade in Iphone 4S. Rims nedgång är allvarligare och beror på att företaget tappar marknadsandelar, framför allt i USA.

Apples operativsystem IOS stod för 15 procent under tredje kvartalet, jämfört med 16,6 procent för ett år sedan. Apple sålde under kvartalet 17 miljoner Iphone, en ökning med 21 procent. Även Blackberry OS tappade operativsystemandelar, från 15,4 procent till 11 procent.

Totalt såldes det 440,5 miljoner mobiltelefoner under kvartalet, en ökning med 5,6 procent. Största leverantörerna är Nokia, Samsung, LG Electronics, Apple and ZTE.

IDG News