Flera amerikanska storföretag riktar skarp kritik mot det omtalade lagförslaget, Stop Online Piracy Act, Sopa. Kritiken framförs i en skrivelse till den amerikanska kongressen och har undertecknats av bland andra Facebook, Google, Mozilla och Twitter.

I skrivelsen uttrycker företagen sin oro över lagförslaget, skriver Mozilla på sin blogg.

Lagförslaget har redan tidigare mötts av kritik. Dels för den breda definition av vad som krävs för att cenusera en webbsida.
Formuleringen i lagförslaget gör gällande att sidor som möjliggör eller underlättar upphovsrättsbrott utför lagbrott.

Detta skulle innefatta sidor som Twitter och Youtube, som till stor del gör det möjligt för sina användare att bryta mot upphovsrättslagar, genom att fritt låta dem ladda upp filmer eller text.

Utöver detta uttrycker it-företagen nu i sin skrivelse oro för förändringar i Digital Millennium Copyright Act. Upphovsrättsinnehavarna skulle i framtiden kunna stämma sajter direkt för att tillgängliggöra upphovsrättsskyddat material istället för att bara be webbplatser ta ner upphovsrättsskyddat material vilket är fallet idag.

I slutänden skulle det kunna innebära mycket större självcensurering av uppladdat material på sidor som just Twitter, något som kraftigt skulle påverka hur de sköter sin dagliga verksamhet.

Dessutom skulle lagen kräva att internetleverantörer stänger av tillgången till sidor som misstänks för tillgängliggöra upphovsrättskyddat material för sina användare. Detta skulle innebära att leverantörerna skulle censurera flertalet misstänkta sidor, och totalt hindra sina kunder från att komma åt dem.

Tidigare har även stiftelsen Electronic Frontier Foundation kritiserat lagförslaget tillsammans med andra internet-främjande organisationer.

För någon vecka sedan gick också 108 lagprofessorer från olika amerikanska universitet samman för att kritisera förslagen i en gemensam skrivelse, som även den riktades mot USAs kongress.

I texten pekade professorerna på att lagförslagen strider mot den amerikanska konstitutionen och skulle innebära en stor minskning av yttrandefriheten, något som också kritiserats från andra håll.

Fakta

De här företag har skrivit under den skrivelse som skickats till den amerikanska kongressen:

AOL
eBay
Facebook
Google
LinkedIn
Mozilla
Twitter
Yahoo!
Zynga