Ephone-fallet handlar om att fem ljudboksförlag begärt att få ut uppgifter om vem som ligger bakom en viss ip-adress, på vilken en ftp-server med tusentals e-böcker ska ha funnits och delats ut illegalt.

Begäran har skett med stöd i Ipred-lagen. Men operatören, Ephone, har motsatt sig att lämna ut uppgifterna.

Ärendet ska tas upp i Högsta domstolen, men innan dess ska EU-domstolen yttra sig. Ephones advokat har hävdat att Ipred-lagen är underordnat EU:s datalagringsdirektiv och datakommunikationsdirektiv, vilket han hävdar skulle innebära att uppgifterna inte får lämnas ut.

Högsta domstolen skickade för drygt ett år sedan vidare den frågan till EU-nivå. EU-domstolen ska svara på om datadirektiven är överordnade Ipred, samt om det spelar någon roll att Sverige inte ännu implementerat datalagringsdirektivet i svensk lagstiftning.

Idag meddelade EUs generaladvokat att han rekommenderar EU-domstolen att besluta att det inte finns några hinder för Sverige att använda Ipred-lagen, rapporterar TT.

Generaladvokatens besked brukar väga mycket tungt, och därmed ser det ut som att det blir ett bakslag för Ephone-lägret i EU-domstolen. Samtidigt understryker generaladvokaten att uppgifterna som lämnas ut måste ha varit sparade just i syfte att lämnas ut, vilket lär bli omdiskuterat. EU-domstolens besked väntas om cirka sex månader.

Ephone-fallet är det första ärendet som drivits med stöd i Ipred-lagen och har pågått sedan i april 2009. Ett stort antal andra ärenden om brott mot upphovsrättslagen ligger vilande i Sverige i väntan på utfallet i Ephone-ärendet.