När EUs generaladvokat idag lämnade sin rekommendation i Ephone-fallet konstaterade han att EUs datalagringsdirektiv inte hindrar att Ipredlagen används. Detta som svar på en fråga som Högsta domstolen i Sverige ställt.

Men generaladvokaten svarar även på en fråga som HD inte ställt - nämligen om ett utlämnande av personuppgifter knutna till ett ip-nummer är förenligt med EU-rättens integritetsskydd, det vill säga skydd av personuppgifter. Och det är det inte, enligt generaladvokaten. Uppgifterna får enbart lämnas ut om de sparats just i syfte att lämnas ut.

– Det han säger är att det inte spelar någon roll vad datadirektivet säger - uppgifterna får ändå inte lämnas ut. Det är vad vi har hävdat hela tiden. Ipredlagen blir därmed helt tandlös, säger Magnus Moström, advokat på Wistrands Advokatbyrå och juridiskt ombud för Ephone.

Magnus Moström tolkar generaladvokatens uttalande som att operatörerna redan när uppgifterna lagras måste ha bestämt att de ska lagras i syfte att lämnas ut.

– Det räcker således att operatören säger att uppgiften inte är lagrad för att lämnas ut till en rättighetshavare för att Ipredlagen ska sättas ur spel, säger Magnus Moström.

– Vi ser det här som en stor framgång.

EU-domstolens slutliga avgörande i frågan väntas om cirka ett halvår.