Det amerikanska lagförslaget Stop Online Piracy Act, förkortat Sopa, möter hård kritik från flera håll. Från svenskt håll är Stiftelsen för Internetinfrastruktur, Punkt SE, starkt kritisk till lagförslaget.

sin blogg skriver Punkt SEs kvalitets- och säkerhetschef Anne-Marie Eklund Löwinder att lagen, om den röstas igenom, får långtgående konsekvenser. Enligt säkerhetschefen blir internet och det fria ordet då aldrig detsamma.

”Lagen innehåller några riktigt allvarliga begränsningar av friheten på nätet, exempelvis blockering av webbplatser och hot om fängelse för normalanvändare,” skriver hon.

Under onsdagen genomfördes en hearing om sopa-lagen i den amerikanska kongressen. Tidigare i veckan kritiserade riktade flera amerikanska storföretag i en skrivelse till kongressen skarp kritik mot det omtalade lagförslaget. Bland företagen finns Google, Mozilla, Twitter och Facebook.

”Det kanske mest intressanta är att människor som försöker bevaka säkerheten på Internet inte längre kommer att kunna lita på dataintegriteten i domännamnssystemet, dns”, skriver Eklund Löwinder.

Lagen kräver bland annat att internetoperatörer ska filtrera dns-frågor om vad som bedöms som kränkande webbsidor så att dessa inte kan nås. Enligt Eklund Löwinder står detta i stark konflikt till dnssec som ska förhindra obehöriga förändringar i dns.

”Bestämmelserna kommer att ge internetoperatörer immunitet så att de kan blockera sajter som de tror står i konflikt med gällande lagstiftning, utan att det fällts någon dom eller baserats på något myndighetsbeslut”, skriver hon vidare på sin blogg.