Det är inte varje dag som ledarna för både länder och företag öppet kritiserar amerikanska lagförslag. Men förslaget till antipiratlag, Stop online piracy act, får hela EU-parlamentet att kritisera förslaget och varna för dess effekter om lagen godkänns.

I uttalandet från EU-parlamentet står det att det ”är viktigt att skydda integriteten av ett globalt internet och kommunikationsfrihet genom att avstå från ensidiga åtgärder som vill dra tillbaka ip-adresser eller domännamn”.