Nätneutralitet och trafikbegränsningar har inte setts som något större problem i Sverige, men samtidigt finns det en osäkerhet runt hur operatörerna jobbar med prioritering av ip-trafik.

Stiftelsen för Internetinfrastruktur, Punkt SE, har nu gjort stickprovsundersökningar hos ett dussintal operatörer som erbjuder fast och mobil internetuppkoppling. Abonnemang har tecknats hos operatörerna, och sedan har mätningar gjorts mot särskilda mätservrar. Mätningen har omfattat Bittorent-trafik, Flashvideo och vanlig internetsurfning.

På de fasta abonnemangen har Punkt SE funnit vissa tecken på att trafiken påverkas, men inte tillräckligt för att kunna säga något definitivt. På de mobila abonnemangen är situationen en helt annan:

"Här ger testerna vid handen att vissa internetoperatörer systematiskt nedprioriterar eller rent av blockerar trafik med bittorrent. Mätningarna ger också indikationer om att vissa isp:er påverkar trafik för Flashvideo och http – men där är resultaten inte entydiga", skriver Punkt SE i en rapport som presenteras i dag.

Vilka operatörer det gäller vill Punkt SE inte avslöja, eftersom det rör sig om stickprovsundersökningar. Men mätningarna planeras nu att utökas, för att få en bättre bild.

En operatör är fri att begränsa trafik under vissa förutsättningar, men lagen ställer krav på transparens när det gäller trafikpåverkande åtgärder.

– Den mest intressanta slutsatsen är att det är väldigt svårt, om över huvudtaget möjligt, att hitta information hos operatörerna om vad de blockerar eller prioriterar, säger Jörgen Eriksson, ansvarig för ip-mätningar på Punkt SE.