Konferensen Internetdagarna i Stockholm arrangeras av Stiftelsen för Internetinfrastruktur, Punkt SE för tolfte året i rad. Under tre dagar har 1 600 deltagare möjlighet att lyssna till någon av de totalt 150 talarna.

Lynn St Amour är en av dem. Hon är ordförande för Internet Society, Isoc, vars uppgift är att slå vakt om och utveckla internets öppenhet. I dag ser hon fler hot än någonsin mot de här principerna.

– Regeringar runt om i världen försöker på olika sätt kontrollera medborgarnas tillgång till internet, säger Lynn St Amour.

Hon pekar bland annat på dns-filtrering och dns-blockering för att koppla bort webbplatser från nätet. För några år sedan var det fyra länder som använder dns-filtrering. I dag är det 44.

– Utvecklingen är alarmerande och det är inte enbart utvecklingsländer som gör det.

I Egypten hotade exempelvis myndigheterna helt sonika att stänga av den internetoperatör som inte följde myndigheternas beslut.

Hon är också emot det nu aktuella förslaget till antipiratlag i USA, kallat Sopa.

– Det är ett alltigenom dåligt förslag och vi ökar våra ansträngningar för att få det skrotat.

Det också viktigt att regeringar välden över påskyndar införandet av ipv6.

– Ipv6 är en viktig komponent för att garantera allas tillgång till internet. Det är mycket bra att den svenska regeringen går i täten, säger Lynn St Amour.

Hon fruktar också att utvecklingen av cyberkrig ökar kraven på myndighetskontroll över internet.

– I det här läget gäller det att inte ta internets öppenhet och frihet för given. Det är särskilt viktigt att unga dras med i kampen för ett öppet och fritt internet.

Unga tar för givet att internet är fritt och öppet.

– Internets pionjärer frågade aldrig någon regering om lov. Det är den inställningen som skapat tjänster som Google, Facebook, Twitter och Skype, men nu är hoten mot dessa principer starkare än på mycket länge.

Totalt har Isoc 55 000 medlemmar runt om i världen. Organisationen är till och med verksam i Kina.

– Men där är organisationen inte fullvärdig medlem eftersom representanter för regeringen finns med.

Fakta

Internet Society, Isoc, är internets samordningsorgan och den organisation som stöder och driver på utvecklingen av internet och som samordnar arbetet i andra ledande internetorganisationer.

Isoc bildades i december 1992 under den tid då amerikanska staten började avveckla sin finansiering av internet. Syftet var att säkerställa internets finansiering och utveckling.