Det amerikanska lagförslaget Stop Online Piracy Act, förkortat Sopa, möter hårt motstånd. En rad storföretag har nyligen riktat skarp kritik mot det omtalade lagförslaget, i en skrivelse till kongressen. Bland företagen finns Google, Mozilla, Twitter och Facebook.

Från svenskt håll är Punkt SE starkt kritiskt till lagförslaget.

På sin blogg skriver Punkt SEs kvalitets- och säkerhetschef Anne-Marie Eklund Löwinder att lagen, om den röstas igenom, får långtgående konsekvenser. Enligt henne blir internet och det fria ordet då aldrig detsamma.

”Lagen innehåller några riktigt allvarliga begränsningar av friheten på nätet, exempelvis blockering av webbplatser och hot om fängelse för normalanvändare”, skriver hon och fortsätter:

”Det kanske mest intressanta är att människor som försöker bevaka säkerheten på internet inte längre kommer att kunna lita på dataintegriteten i domännamnssystemet, dns.”