Kinect är mest känt som gränssnittet för spelkonsolen Xbox, men nu tar det steget in i pc-världen. Microsoft meddelar att Kinectgränssnittet ska anpassas för Windowsbaserade persondatorer. Dessutom utvecklar företaget ny hårdvara som gör det möjligt att anpassa Kinects styrsensorer till persondatorer. Kinect använder kameror och mikrofoner, med vilka det går att styra spelkonsolen med hjälp av rörelser.

Inom medicin finns möjliga användningsområden, exempelvis genom att låta kirurger bläddra igenom röntgenbilder utan att behöva röra vid en bildskärm och därmed smutsa ned sig i en operationssituation. En lärare i astronomi ska kunna styra stjärnbilder genom att röra på sina händer. Microsoft undersöker också möjligheterna att desarmera bomber genom att låta kroppsrörelser kontrollera en robot via Kinect.

– Av speciellt intresse för utvecklarna blir ny mjukvara som gör det möjligt att med en djupkamera se objekt så nära som 50 centimeter från en apparat, utan att förlora i upplösning eller precision, säger Craig Eisler, som är chef för Kinect for Windows, till IDG News.

Det ska göra att tekniken fungerar för personer som sitter framför en dator, och inte kräva att man står upp framför en stor tv, vilket är fallet med dagens Kinect.

– Det är en av de mest efterfrågade funktionerna från utvecklare, säger Craig Eisler.

Hårdvaran ska även innehålla en usb-kabel för anslutning till datorer.

I samma veva startar Microsoft ett program för att få i gång utvecklingen av kommersiella produkter för Kinect och Windows. Till en början är programutvecklingsverktygen begränsade till ickekommersiella applikationer.

Microsoft avser att släppa ett kommersiellt tillgängligt utvecklingsverktyg i framtiden. Det kommer enligt Craig Eisler bland annat ge kunder som köper licenser tillgång till uppdateringar vad gäller tal- och spårningteknik, samt full support för Kinects hårdvara för Windows. Företaget startar även ett inkubatorprogram för att kunna förverkliga nya idéer snabbt.

Fakta

Kinect infördes först som ett tillägg till spekonsollen Xbox, där spelarna styr konsolen genom att röra sina kropppar, snarare än att trycka på knappar på en kontroll.