Den belgiska antipiratlobbyn vann ingen seger i EU-domstolen. Istället gick domstolen på internetleverantörens spår och anser inte att det finns krav på att filtrera internettrafik.

Fallet i EU-domstolen var mellan den belgiska internetleverantören Scarlet Extended och antipiratlobbyorganisationen Sabam. Fallet sträcker sig tillbaka till 2004 då Sabam menade att Scarlets kunder olovligen och utan att betala laddade ner upphovsrättsskyddat material.

Sabam har i belgisk domstol krävt att Scarlet ska förbjuda sina internetanvändare att använda peer to peer-teknik. En belgisk domstol godkände Sabams krav och Scarlet överklagade, vilket tog fallet till EU-domstolen. Nu går alltså EU-domstolen emot upphovsrättslobbyns krav.

Av domen framgår det att ”nationella myndigheter förbjuds att vidta åtgärder varigenom en internetleverantör åläggs att genomföra en allmän övervakning av den information som leverantören överför i sitt nät”.

EU-domstolen skriver vidare att nationella myndigheter ska göra en rimlig avvägning mellan att skydda upphovsrättshavare och att skydda individers grundläggande rättigheter, vad gäller åtgärder för att skydda just upphovsrätten.