Flexibilitet
Små affärssystem kan ofta anpassa sig snabbare till den tekniska utvecklingen, som inom it går i en rasande fart. När kunder kräver nya funktioner kan mindre företag med kortare ledtid snabbt få ut uppdateringar. Större företag med kunder i flera länder måste ta hänsyn till fler saker innan uppdateringarna kan nå ut till alla.

Inget bagage
Större affärssystem har oftast utvecklats under väldigt lång tid. Det är svårt att byta ut stommen, som ofta är begränsad tekniskt. Det kan göra utveckling och anpassning för nya funktioner besvärlig. Nyare system slipper den tunga ryggsäck som de gamla bjässarna drar omkring på.

Specialisering
Flera av de mindre affärssystemen siktar in sig på ett visst område. Förutom att kunna anpassa sig till de mindre företagens behov, anpassar man sig också till en specifik branschs behov. De stora vill anpassa sig till allt och alla, vilket kan ställa till problem eftersom det är svårt att vara bra på allt samtidigt.

Lokalt är bäst
Många större internationella affärssystem är ursprungligen skapade för en annan företagskultur, till exempel tysk eller amerikansk. Kulturkrockar mellan inhemska kunder och internationella bolag kan orsaka problem.

Mindre system passar mindre kunder
Större bolag och deras system har ofta vuxit med sina kunder, och när systemet blivit anpassat för en stor kund är det svårt att gå tillbaka och få det att passa för mindre kunder igen. Svenska företag i allmänhet är dessutom små med internationella mått mätt, det är bara ett fåtal som är internationella storkoncerner.