EU-domslutet under gårdagen fick ett massivt genomslag i europeiska medier. Det raka budskapet från EU-domstolen är enkelt: operatörer kan inte tvingas övervaka trafik för att säkerställa upphovsrättsinnhavares intressen.

Enligt domstolen får nationella myndigheter inte vidta åtgärder som innebär att internetleverantörer "tvingas utföra allmän övervakning av information som en leverantör överför i sitt nät”.

Fortfarande finns visst spelutrymme nationella myndigheter att agera, då de ska bedöma rimligheten mellan skyddet för upphovsrättshavare och behovet av att säkerställa medborgarnas rättigheter.

Bedömare anser att domslutet är ett ställningstagande för ett fritt internet. EU-kommissionären för den digitala agendan, Neelie Kroes, välkomnar domstolens klargörande att e-handelsdirektivet förbjuder nationellt införande av krav på operatörer och andra företag att övervaka trafik.

På branschorganisationen Euroispa, som står bakom 1 800 operatörer i Europa, får domslutet stor påverkan.

– Med tanke på hur stor roll internet spelar för att skapa ekonomiskt välstånd i lågkonjunkturen, är det sannserligen inte rätt tid att sätta innovationen på internet på spel, säger Malcolm Hutty, som är chef för Euroispa, i ett uttalande.

Peter Bradwell, som är företrädare för Open Rights Group, anser att yttrandefriheten segrar genom att domslutet drar en tydlig linje mellan upphovsrättsinnehavare och medborgarnas fri- och rättigheter.

– Det spikar igen dörren för de krafter som verkar för att begränsa människors rätt att kommunicera online, säger han till nyhetstjänsten BBC.

Men Francis Moore, som är vd för Ifpi, anser inte att domslutet påverkar den typ av blockering som skivbolagsorganisationen förespråkar.

– Vi står för mer anpassade aktioner och för blockering av oseriösa webbsajter, vilket redan görs i flera länder i Europa, säger han till Wall Street Journal.

Den stora är förloraren Christophe Depreter, som är vd för antipiratorganisationen Sabam. Den förlorade domslutet till fördel för internetoperatören Scarlet. Han säger till IDG News att viktig dörr har stängts för författare och kompositörer i kampen mot piratkopierarna.

– Men vi har andra metoder att bekämpa piratkopiering online och vidtar flera åtgärder för att säkerställa våra medlemmars rättigheter, säger han till IDG News. Sabam ser även över möjligheterna att föra fallet vidare.

IDG News

Fakta

Igår fattade EU-domstolen beslutet att internetleverantörer varken kan tvingas övervaka sina kunder på internet eller att filtrera bort sajter.
Striden stod mellan belgiska internetleverantören Scarlet Extended och Sabam, en antipiratorganisation som företräder bland annat författare.
Sabam krävde i belgisk domstol ett förbud mot Scarlet att använda teknik som kan användas för fildelning. Den belgiska domstolen gick på Sabams linje, men Scarlet överklagade fallet som gick till EU-domstolen, som nu dömer efter Scarlets linje, att krav på övervakning och filtrering av internettrafik inte är tillåten.