Konsultpriserna rasar 3–5 procent nästa år, en följd av sjunkande efterfrågan. Kompetensbristen försvinner, vilket leder till fallande timarvoden och ökande priskonkurrens mellan konsulterna.

– Prispressen hårdnar tack vare indiska konsulter och övergången mot hyrtjänster och molnet, vilka driver marknaden mot ett prisfall, säger Hans Werner, vd för Radar Group, som har gjort undersökningen.

Skillnaderna är stora mellan olika yrkeskategorier, regioner och enskilda konsultbolag. Områden där priserna generellt faller dramatiskt är administration av system, nätverk och övervakning. Även för programmerare faller timpriserna inom många områden, exempelvis Dotnet och Java.

– Där blir prisfallet inte lika extremt, eftersom efterfrågan inte sjunker så snabbt. Men på grund av prispressen från offshoringbolagen så kommer priserna för programmeringstjänster ändå att falla något, säger Hans Werner.

Områden där timpriserna ökar och där konsulterna fortfarande kan ta bra betalt är specialister inom integration, säkerhet och arkitektur, med timpriser på över 1 100 kronor. Där spås en prisökning med 5–10 procent nästa år.

– Där får företagen inte få tag i folk, vilket leder till att efterfrågan på tjänsterna förblir hög. Skillnaderna mellan konsulternas löner och timpriserna förblir också relativt hög. För en specialist på migrering är skillnaden mellan lön och timpris 150 procent, säger Hans Werner.

När är botten nådd?
– Eftersom många faktorer påverkar, såväl minskande efterfrågan som hårdare konkurrens. Därför är det svårt att säga, säger Hans Werner.

Konkurrensen från lågkostadsländer driver på utvecklingen med fallande priser ytterligare.

– Om prognoserna håller, så ser vi en fortsatt minskning så att priserna nästa år rasar till 2005 års nominella nivå. Reellt sett innebär det ett kraftigt prisfall och att lönsamheterna sjunker, då lönekostnaderna under samma period har stigit i snitt 15 procent, säger Hans Werner.

Fakta

I rapporten, Konsultpriser 2012, konstateras att den finansiella oron och den allmänna ekonomin får en hämmande effekt på efterfrågan. Hela it-tjänstemarknaden ökar endast en procent nästa år, spår Radar. Fallande timpriser medför tapp i försäljningen för konsulterna på 1–1,6 miljarder kronor för marknaden som helhet.
* På administration av system, nätverk och övervakning rasar konsultpriserna 2–5 procent.
* För programmerare inom Dotnet och Java ligger timpriserna strax under 850 kronor. Där spås timpriserna sjunka något, men inte lika dramatiskt.
* För specialister inom integration, säkerhet och arkitekter ligger timpriserna på över 1 100 kronor. Där spår Radar att priserna ökar med mellan 5 och 10 procent nästa år.