Det är bara tre veckor sedan som FS-Datas datacenter i Helsingborg slogs ut. I natt var det dags igen då stormen Berit slog ut elförsörjningen. Det sedan tidigare kända elfelet i datacentret var ännu inte löst och all teknisk utrustning slogs därför ut.

– Stormen slog hårt mot Skåne. Vi har dieselaggregat som ska fungera vid strömavbrott men på grund av ett jordfel slogs all teknisk utrustning av, säger Jonathan Sulo som är marknadschef på FS-Data.

Han säger att de förberedde sig för eventuella problem i takt med att vädervarningarna blev allvarligare. Strömavbrottet inträffade vid halv tolv på söndagskvällen.

– Tekniker gav sig ut i storm och oväder och var på plats 15 minuter efter avbrottet, säger han.

FS-Data har känt till elfelet sedan det förra avbrottet som skedde i samband med ett test. Jonathan Sulo säger att hans kollegor för en intensiv dialog med leverantören Öresundskraft.

– Vi har säkerhetsutrustningen som krävs för att bibehålla funktionaliteten, men på grund av felen som inte åtgärdas fungerar det inte, säger han.

Vad säger era kunder?
– De är givetvis besvikna, vilket är fullt förståeligt. Vi är också besvikna att vår installerade utrustning inte fungerade.

När elfelet är korrigerat vet Jonathan Sulo inte, men han hoppas att det blir en snabb lösning. Vid halv ett i natt, efter en timmes arbete, fick FS-Data igång tekniken i datacentret igen.