Förlagen Egmont och Aller Media hör till de mediehus som använder norska Pageplanner som redaktionellt system. Det används av cirka 300 nordiska tidningar.

På en lång rad av de redaktionerna pågår nu utvärderingar av Pageplanner 3 som är utvecklad med Microsofts Silverlightteknik. Frågan de ställer sig är vad som händer om Silverlight 5 blir den sista versionen.

Det är ett känsligt ämne för Pageplanners ledning som givetvis är mån om att kunderna inte ska börja se sig om efter alternativa produkter nu när företaget hoppas på att kunderna ska gå över till den nya version som är ute i olika pilotprojekt. När CS får tag på Pageplanners vd Bjørn Jåsund ska han precis kliva på planet till Stockholm där han ska föra samtal med en rad viktiga kunder.

Han vill gärna ge lugnande besked kring den fortsatta utvecklingen.

– Även om Silverlight 5 blir den sista versionen har vi löfte om att få support från Microsoft ett bra tag framöver, säger Bjørn Jåsund.

Han betonar att Page-planner har en arkitektur som gör att produkten lätt kan konverteras till Java och html5.

– Marknaden går mot webbaserade applikationer, det är något vi arbetar med. Även om Silverlight tonas ner tror vi inte att det blir något större problem, säger Bjørn Jåsund.

Det har spekulerats en del kring att Silverlight 5 inte ska få lika brett stöd som tidigare versioner, exempelvis när det gäller Linux och Mac OS. Bjørn Jåsund berättar att företaget under en tid jobbat med betaversionen av Silverlight 5 som han säger fungerar bra på Mac, åtminstone om man använder Firefox.

– Safari kan användas men ska man kunna köra alla funktioner är det bäst att använda Firefox.