Efter omfattande protester och diskussioner i riksdagen gör Skatteverket nu en helomvändning och beslutar att svenska apptillverkare inte behöver betala moms i Sverige om de redan betalat moms i ett annat land.

– För att undvika att enskilda företag drabbas av dubbelbeskattning har Skatteverket beslutat att inte påföra moms på app-företagens försäljning i de fall ett annat land tar ut moms på samma försäljning, säger Karin Korpinen, rättslig expert på Skatteverket.

Tidigare har Skatteverket hävdat att det inte finns något som helst utrymme för en sådan tillämpning av reglerna. 

När CS talade med statssekreterare Hans Lindberg på finansdepartementet tidigare i höst var hans bedömning att EU skulle komma överens om en gemensam tillämpning av de regler som gäller under våren.

I sitt beslut hänvisar nu Skatteverket dock till att frågan tagit längre tid att lösa på EU-nivå än finansdepartementet hoppas på.

Den dubbla momsbeskattningen har mött stort motstånd från företagar- och branschorganisationer – och kritiken trappades upp kraftigt den 1 oktober när Skatteverket deklarerade att skatten skulle börja drivas in från de berörda företagen.

Nu blir det inte så – beslutet som kom i dag gäller retroaktivt från 1 oktober i år och omfattar även tidigare försäljning.

Beskedet kommer som en lättnad för dem som drivit frågan.

– Äntligen, säger Anna Sandberg Nilsson, momsexpert på Svenskt Näringsliv.

– Vi har drivit frågan sedan 2009 eftersom Stardoll drabbats och det känns så skönt nu så det liknar ingenting.

Samtidigt kvarstår en del frågetecken att räta ut konstaterar hon.

– Vi behöver veta om den moms som betalas i andra länder bara ska räknas av eller om det inte ska tas ut någon moms alls.

I pressmeddelandet står specifikt att beslutet gäller tillverkare av mobilapplikationer.

– Men vi förutsätter att det även gäller andra elektroniska tjänster, säger Anna Sandberg Nilsson.