Luxemburg tydliggjorde för det svenska Skatteverket att landet ansåg sig ha beskattningsrätten för de appar som säljs därifrån. Då tog Skatteverket steget många har väntat på – och tvärvände i frågan om dubbelmomsen.

– Det gav ett nytt läge eftersom det då handlar om en konflikt mellan två länder som ser olika på saken, säger Karin Korpinen, rättslig expert på Skatteverket.

I dag omfattar beslutet alltså bara de appar som säljs just från Luxemburg. I praktiken handlar det i första hand Apples App Store som är registrerad där. Det gäller heller inga andra elektroniska tjänster.

– Men när det gäller appar som säljs via Android Market har dubbelbeskattning inte uppkommit såvitt vi känner till.
Momsbefrielsen är heller inte permanent – den gäller tills dess att EU-länderna nått fram till en samsyn kring hur momsen kan tas ut.

– Finansdepartementet arbetar med det men det arbetet visar sig nu dra ut på tiden och vi vill inte att de här företagen ska drabbas under tiden det pågår. Vi avvaktar nu resultatet och sedan beror det på vad medlemsländerna kommit överens om hur momsen tas ut efter det.